Uppdrag Mission

Tidskriften Uppdrag Mission

Ansvarig utgivare
Samuel Rubenson

Redaktör
Marie Bosund Hedberg
Media&SÃ¥nt
Västergatan 22
211 21 Malmö
040-17 11 64
red@uppdragmission.se

Prenumeration

pren@uppdragmission.se
040-17 11 64
Uppdrag Mission kommer ut med 5 nummer/Ã¥r, varav ett tjockare temanummer under sommaren.
Prenumerationspris helår 200 kronor inom Sverige,
300 kronor inom övriga Europa och
350 kronor i övriga världen.

Ange namn, utdelningsadress och telefonnummer.

Annonser

Kontakta Anneli Henriksson, Sjunde (form & kommunikation)
040-30 67 77, 0704-81 80 85
annons@uppdragmission.se

Vill du medarbeta?

Kontakta redaktören, red@uppdragmission.se eller 040-17 11 64,
om du vill medverka i Uppdrag Mission med artiklar, bokrecensioner eller debattinlägg.

Be Sociable, Share!